Kontakt

ADRESA

BARBER SALON
Dolná 55, Banská Bystrica

telefón
+ 421 907 827 143
+421 48 4155 110

zodpovedná vedúca
Silvia Kmeťová

FORMY PLATIEB
salon-de-paris-platobne-karty
UPLATNENIE BENEFIT PROGRAMOV, ŠEKOV, DARČEKOVÝCH POUKÁŽOK
benefit-plus

Chránime Vaše osobné údaje.
Tu si môžete prečítať ako.

PREVÁDZKOVATEĽ: Q.C., s.r.o. (Queen`s Counsel) – kráľovský radca, Dolná 31, 974 01 Banská Bystrica| IČO: 36 638 901 | DIČ: 2022025940 | IČ DPH: SK2022025940

Banka: ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava | Č. účtu: 4008113956/7500 | IBAN SK11 7500 0000 0040 0811 3956 | BIC: CEKOSKBX

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10547/S, Deň zápisu: 21.06.2005,  OS Banská Bystrica | Dozorný orgán: Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, BB

Copyright © 2019 SALON de PARIS. Všetky práva vyhradené.